Presentació

Grup de recerca dedicat a l’estudi de la cultura grega de l’època romana en les seves manifestacions escrites (grup reconegut per la Generalitat de Catalunya SGR 2009-1047).

Anuncis