2012-13

Jornada internacional – 16 de novembre de 2012: “Coneixement en el món grecoromà (ss. I-IV dC): formes, suports, difusió, transmissió”.

Seminaris de primavera – 10, 16 i 30 d’abril: “Aspectes de religió a l’Imperi romà, un món global, dividit i compartit”.

Anuncis