Membres

Investigador principal: Francesca Mestre (Universitat de Barcelona)

Eulàlia Vintró (Universitat de Barcelona)

Montserrat Jufresa (Universitat de Barcelona)

Pau Gilabert (Universitat Barcelona)

Pilar Gómez (Universitat de Barcelona)

Montserrat Camps (Universitat de Barcelona)

M. Teresa Fau (Universitat de Barcelona)

Orestis Karavas (Universitat del Peloponnès, Grècia)

Isabelle V. Gassino (Universitat de Rouen, France)

Alain Blomart Mellery (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona)

Ivana S. Chialva (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina)

Investigadors en formació:

Lluís González Julià (Universitat de Barcelona)

Laia Bofill (Universitat de Barcelona)

Cristian Tolsa (Universitat de Barcelona)

 

Retrat de grup.

Anuncis